Ích kỷ

 Nghe đọc truyện cười Online trên Tiktok 

Cô vợ như con bò điên, nhảy chồm chồm xỉa vào mặt chồng trước bà con hàng phố:

– Đồ đi thoã, đồ lừa đảo! Có vợ rồi mà còn rước gái tới nhà làm loạn. Định làm tan cửa nát nhà hả? Không đủ hay sao mà còn muốn nữa?

Anh chồng cũng không kém:

– Thật là đồ ích kỉ. Mình cô có hàng chục bạn gái ngày nào cũng tới nhà ầm ĩ náo loạn thì không sao , tôi chỉ có một bạn gái mà cô đã làm ầm ĩ xóm giềng lên .

banner