Home » Truyện Cười Thế Giới » Đúng – Sai

Đúng – Sai

 Nghe đọc truyện cười Online trên Tiktok 

Một ông tới văn phòng luật sư hỏi về tầm lý :

– Nói chung, vợ chồng tôi không thể tranh luận với nhau được vì không phân định được thắng thua trong vấn đề đúng, sai của từng người. Ông cho tôi ý kiến phải như thế nào?

– Tâm lý, đây là vấn để tâm lý! Tôi là luật sư nhưng không xử theo luật. Vợ chồng tôi cũng thế !

Nếu cãi nhau bà ấy đúng, tôi sai, tôi nhận ngay và chịu một nửa giờ lên lớp. Nếu tôi đúng mà bà ấy sai, thì tôi chịu đựng lời phân bua và tự mắng mỏ bản thân của bà ấy cũng ngần ấy thời gian.

banner