Biện pháp

 Nghe đọc truyện cười Online trên Tiktok 

Hai bà buôn ngồi bên cửa hàng trò chuyện với nhau :

– Hàng họ của tôi rất đắt hàng , không bao giờ ế ẩm, ấy thế mà buồn lắm bà ạ. Nhà tôi còn tồn động hai cô con gái, chẳng biết giải quyết thế nào đây.

– Dễ đôi mà, bà cứ tổ chức khuyến mại!

– Khuyến mại thế nào?

– Đăng báo nói: Cưới cô chị khuyến mại cô em

banner